Professor Contractat Doctor de la Universitat Politècnica de València

Taller: Construint les Ciutats del Futur, Internet de les Coses i Dades Obertes

En este taller desenrotllarem un escenari relacionat amb el tràfic i la contaminació ambiental, construint una solució sostenible i eficient basada en Arduino i Raspberry que, monitoritze i reorganitze el tràfic en la ciutat de València.


CV

linkedin.com/in/joan-fons

Joan Fons i Cors és Professor en la UPV des del 2002. Va acabar el seu doctorat en el 2007 en l’àmbit de l’Enginyeria Web i el Desenrotllament Dirigit per Models. En el Centre d’Investigació PROS de la UPV, actualment treballa en l’àmbit de la Computació Autònoma, els Sistemes d’Intel·ligència Ambiental i Ubiqua, en la definició de nous paradigmes d’interacció Humano-Sistemas i el desenrotllament de plataformes de la Internet de les Coses, aplicat a l’àmbit dels Edificis i Ciutats Intel·ligents, a les Factories del Futur i en general, per a redissenyar del món que ens rodeja.

A nivell docent, ha propiciat la creació i impartix diverses assignatures tant en Grau, com en diferents Màsters sobre esta temàtica, en els últims 10 anys. També ha dirigit més de 40 TFGs i TFMs en este domini (i més de 100 en total).

A nivell d’investigació, ha participat activament en estos últims 15 anys en projectes d’investigació europeus avantguardistes en estos temes (col·laborant amb grans empreses informàtiques nacional i europees) , però també en accions d’I+D+i tant amb empreses com amb la Generalitat Valenciana. Ha publicat més de 50 treballs d’investigació (incloent conferències i revistes d’alt impacte) , i participat en nombroses conferències i ponències en l’àrea.