- CÀTEDRA DE TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ -
 

Transparència, participació y accés de la ciudadania a la informació pública

 
La creació de la Càtedra té com a objectiu realitzar activitats relacionades amb la transparència, la participació i l'accés de la ciutadania a la informació pública en l'àmbit de la Comunitat Valenciana i està coordinada junt amb la Conselleria per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica, ETSINF i dirigida per Antonia Ferrer, actual directora del Màster en Gestió de la Informació, MUGI.
 
 

Activitats per a divulgar la cultura de la transparència

 

En eixe sentit, es posaran en marxa activitats formatives, de divulgació, sensibilització, investigació i desenrotllament que contribuïsquen a divulgar i arrelar la cultura de la transparència.

En l'aspecte formatiu, està previst col·laborar en activitats docents relacionades amb l'objectiu de la Càtedra, com el Màster Oficial Universitari en Gestió de la Informació; en la posada en marxa programes permanents de formació dirigits a funcionaris, entitats locals i associacions o la creació de beques i premis per als millors treballs de grau en matèria de transparència per a alumnes de la UPV.

De la mateixa manera, a través de la Càtedra es col·laborarà en activitats de divulgació tècnica, tecnològica i artística, tant per mitjà de l'organització de tallers, conferències, jornades, etc. com desenrotllant espais de treball conjunt entre personal tècnic de l'administració, els programadors informàtics amb consciència cívica o hackers cívics i els gestors públics.

En l'àmbit de la investigació i desenrotllament, es treballarà en línies d'investigació conjunta, especialment, en matèria d'open data o dades oberts procedents de la web GVAOberta de la Generalitat, així com a promoure solucions tecnològiques innovadores en matèria de transparència, participació y/o accés a la informació pública.


DESPESES REALITZADES PER LA CÀTEDRA DE TRANSPARÈNCIA EN 2016

En el següent enllaç s'arrepleguen les despeses corresponents a les activitats exercides per la càtedra durant l'any 2016.