Cap de l’Àrea d’Innovació i Gestió del Coneixement. Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE).

PONÈNCIA: Angles de les Fakes News

@jesusmartinez

Blog: https://jesusmartinezmarin.org

Llicenciat en Psicologia per la UAB. Màster en Societat de la Informació i el Coneixement (UOC). Màster en Alta Funció Directiva. EAPC. Cap de l’Àrea d’Innovació i Gestió del Coneixement del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. És inspirador i director del programa Compartim.

Des del seu blog Treball Col·laboratiu, publica i comenta aspectes relacionats amb la gestió del coneixement, formació i aprenentatge, gestió, innovació i lideratge en les administracions públiques. Ha publicat Nous Models de Formació per a Empleats Públics. Guia per a la transformació. I Aprendre a les Organitzacions de l’Era Digital. Tots dos a l’editorial UOC.