President i fundador de l’Associació Tactical Whistleblower.

TAULA REDONA

President i fundador de l’Associació Tactical Whistleblower. És conegut pel seu paper en l’escàndol de Swissleaks. Ha treballat durant anys com a assessor per a governs, administracions públiques i ONGs. Està especialment involucrat en projectes antifrau i sostenibles, amb administracions públiques o mitjançant projectes europeus de recerca.

Es dedica des de 2015 a projectes que fomenten la traçabilitat i la veracitat de la informació a base de sistemes comptables col·laboratius i descentralitzats. El 2018, Hervé Falciani va constituir l’Associació sense ànim de lucre Tactical Whistleblower que proposa prevenir les condicions del frau i de la corrupció.