Professora Titular Universitat Politècnica de València.

PONÉNCIA: Angles de les Fakes News

@anfersa

LinkedIn:linkedin.com/in/antonia-ferrer

Llicenciada en Geografia i Història per la Universitat de València (1984) i Doctora en Tècniques i Mètodes Actuals en Informació i Documentació (2003).
Amb experiència com a docent de la Universitat Politècnica de València des de 1999, sent responsable d’assignatura en les titulacions de Biblioteconomia i Documentació (segon cicle), Doctorat de Fotografia, Assignatures Transversals de doctorat, Màster CALSI i Màster MUGI. Impartint docència en el camp de Biblioteconomia, Recursos d’Informació, Metodologia d’investigació, Vigilància tecnològica i Fuentes de Dades i Informació. Amb 4 quinquennis docents reconeguts.

Ha dirigit més de 40 Projectes Fi de Grau i Tesines de Fi de Màster dirigides.

Les línies d’investigació principals, actualment, se centren en l’accés obert a la documentació científica i a les dades obertes d’investigació. Destaca l’haver participat en 30 projectes d’I+D dels quals ha sigut Investigador Principal de 7 d’ells. Compta amb més de 20 participacions en contractes, convenis o projectes d’I+D+i no competitius amb Administracions o entitats pú blicas o privades. En el capítol de publicacions destaquen més de 60 publicacions en revistes i capítols de llibre i en més de 60 congressos i Workshops. Comptant actualment amb 1 sexenni d’investigació reconegut en 2008.