- EDICIÓ 2019 DE L'ESCOLA D'ESTIU -
 

DECONSTRUINT LA REALITAT. IMPACTE DE LES FAKE NEWS I LA POSTVERITAT

 

Les notícies falses s'han convertit en un problema persistent en l'era digital. La facilitat de difondre informació de manera molt ràpida està a l'abast de tots nosaltres, el que fa que sigui difícil controlar la veracitat dels continguts. En aquest context, el paper d'editor dels mitjans com a garant de la veritat dels fets que suposadament estan darrere de la informació hauria de ser fonamental. La necessària comprovació s'ha basat tradicionalment en el prestigi de les fonts i en la possibilitat de verificar la informació per mitjans propis. La urgència imposada per la immediatesa exigida en la comunicació fa, però, que l'aplicació d'aquests mecanismes de control sigui molt difícil, fins i tot impossible.

A més, els factors que caracteritzen la difusió de les notícies en l'actualitat -immediatesa, globalitat, simplicitat- han canviat el concepte mateix de notícia. La veritat de la història ja no importa. El realment important és que la història s'ajusti al que una persona vol sentir. Les notícies falses no són ja tant històries que són senzillament no reals, sinó reinterpretacions o invencions que venen a corroborar el que el receptor de la notícia espera. Així, el mateix mecanisme de selecció dins de la ingent massa d'informació, basat en la psicologia individual, produeix la notícia falsa. Imprecisions, relats parcials barrejats amb simples invencions produeixen el substrat sobre el qual la selecció de l'individu construeix la seva pròpia notícia, deixant als fets verídics una posició residual enfront del relat construït des dels seus propis prejudicis.

Així, les plataformes de mitjans socials com Facebook o Twitter assumeixen un paper per al qual en el seu origen no estaven dissenyats: la difusió de notícies de caràcter periodístic. Però aquests mitjans no són -no pretenen ser- suports neutres de difusió de notícies. Els usuaris seleccionen de qui volen rebre informació, quins continguts volen llegir i quines relacions volen establir. En aquest procés, projecten la seva pròpia ideologia, esbiaixant d'arrel la selecció de les fonts de la seva informació, convertint el procés d'adquisició de notícies en un mecanisme psicològic de consolidació dels seus prejudicis.

Aquesta nova edició de l'Escola d'Estiu de la Càtedra de Transparència i Gestió de Dades, comptarà amb tres dies de tallers que se celebraran del 19 al 21 de juny i una jornada que es durà a terme la vesprada del divendres, 21 de juny, on s'abordaran exemples i casos pràctics de com detectar informació falsa en diferents contextos: xarxes socials, notícies, dades o visualitzacions i on debatrem sobre la influència d'aquests continguts davant l'opinió pública.

Dates: 19, 20,21 Juny
Horari: 10:00 – 20:00
Lloc:
Xàbia. Alacant
Tallers: Avinguda Trenc d'Alba, 2 - Xàbia
Jornada: Parador de Turisme de Xàbia. Av. del Mediterrani, 233, 03730 Xàbia, Alacant

Destinataris:
Professionals de la informació, comunicació, periodisme, xarxes socials, justícia, i altres persones interessades

Inscripció a la jornada del DIVENDRES 21 de juny aquí

Inscripció als tallers aquí
 
Organitzen:
 
 
 
 
 
 
 
 
Col·laboren: