Premis a treballs fi de Màster del Curs Acadèmic 2016-17 UPV

La Comissió de Valoració dels premis Càtedra Transparència i Participació determine els treballs que aconseguien obtindre el guardó com a millor Treball fi de Màster (TFM) per la seua contribució als objectius de la Càtedra.

La Comissió de selecció de la Càtedra ha valorat:
• Afinitat amb la temàtica del premi a què s’opta 25%.
• Originalitat del tema 25%.
• Resultats obtinguts 25%.
• Aplicabilitat pràctica en l’àrea específica a què s’opta 25%

Finalment han obtingut el guardó:

Sara Diago Gonzalvo, primer premi, dotat amb 2.000 euros.
Juan Sebastián Bejarano Ballén, segon premi, dotat amb 1.000 euros.

S’inclou adjunta l’acta de la sessió amb el llistat de participants i les puntuacions obtingudes en cada cas. Acta dels premis TFM Càtedra Transparència i Participació