Convocatòria Premis TFM Curs 2016-17 MUGI i MUIINF “Càtedra Transparència i Gestiò de Dades”

La Càtedra de Transparència i Gestió de Dades, amb l’objecte de fomentar activitats de formació, divulgació i recerca en matèria de transparència i gestió de dades, convoca dos premis a Treballs fi de Màster, del Màster en Gestió de la Informació, MUGI i del Màster Universitari en Enginyeria Informàtica, MUIINF.
Els premis naixen per a reconèixer els treballs de qualitat dels alumnes relacionats amb l’objecte de la Càtedra, presentats en el curs acadèmic 2016-2017 (des de l’1 de setembre de 2016 al 30 de setembre de 2017).
La convocatòria es dirigeix als treballs fi de Màster que complisquen els següents requisits:

  • Poden optar als premis els alumnes que hagen cursat íntegrament els estudis universitaris de Màster en Gestió de la Informació, MUGI i /o del Màster Universitari en Enginyeria Informàtica, MUIINF a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica, ETSINF, de la Universitat Politècnica de València, finalizant el mateix en el Curs Académic 2016/2017 (des de 01/09/2016 al 30/09/2017).
  • Han d’haver superat el Treball Fi de Master dins de les convocatòries del Curs Académic 2016/2017.

Els/les interessats/des presentaran el model de sol·licitud inclòs en l’enllaç amb les bases, en qualsevol de les oficines de registre de la UPV, dirigint la sol·licitud a la ETSINF – Sotsdirecció de Relacions amb les Empreses- Càtedra Transparència i Participació”.
Les dates de presentació de la sol·licitud seran fins al 30 de setembre de 2017.
Els Premis consistiran en un Diploma Acreditatiu i una dotació econòmica de 2.000 euros al primer premi per al Millor Treball Fi de Màster i 1.000 euros per al segon.

CRITERIS DE SELECCIÓ
La Comissió de selecció de la Càtedra valorarà:

– Afinitat amb la temàtica del premi al que s’opta 25%
– Originalitat del tema 25%
– Resultats obtinguts 25%
– Aplicabilitat pràctica en l’àrea específica a la qual s’opta 25%

Els barems i criteris de valoració que s’apliquen seran objectius, no discriminatoris i respectaran el principi d’igualtat.

Tota la informació i sol·licitud de participació en aquest enllaç