- PRESENTACIÓ I PROGRAMA -
 

Presentació

Treballar amb dades és una de les habilitats que cada vegada més necessiten els professionals de la comunicació. Les dades obertes que proporciona l’administració tenen un paper i valor fonamental a l’hora de crear notícies, verificar-les i contar històries.

Per a poder treballar amb aquestes dades que en molts casos ens proporciona l’administració, es precisen d’unes certes habilitats tècniques, coneixements estadístics bàsics i eines amb les quals extraure el màxim valor a aquestes referències.

Cada vegada més els professionals de la comunicació i la informació utilitzen en els seus llocs de treball eines per a l’extracció de dades, la seua neteja i visualització per a documentar els seus treballs.

Durant dos dies es presentaran alguns d’aquests instruments utilitzats per a escriure i verificar notícies. En la primera jornada es tractarà fonamentalment sobre aquestes utilitats i en la segona jornada coneixerem específicament el valor que poden aportar les dades recollides en Wikidata.

El valor que aporta Wikidata per a realitzar determinades consultes és desconegut per molts. Per això, la segona jornada se centra en donar a conéixer aquesta font d’informació, les consultes que es poden gestionar i com extraure informació d’aquesta.

28 de JUNY

10.00 – 12.00

Sergio Sangiao

Abordarà la importància de les dades obertes i reutilització per al desenvolupament de treballs de dades en periodisme. A més, s’explicaran les principals fonts de dades per a fer periodisme i un repàs a la plataforma datos.gob.es. Tot això es veurà complementat amb l’anàlisi de casos pràctics.

12.00– 14.00.

Nacho Calle

Exposarà la necessitat de l’ús i explotació de bases de dades obertes per a fer tasques de verificació, sobretot enfocat al discurs polític. A més, s’exposarà el procés d’obtenció de dades, no sols a través dels que l’administració publica de manera proactiva sinó aquells que el periodista pot demanar a través sol·licituds d’informació pública. També en aquesta part s’exposaran casos pràctics de l’ús de dades obertes per a processos de verificació.

 

01 de Juliol

10.00- 14.00 h

Juan Antonio Pastor

— Introducció: Web de dades. Tecnologies semàntiques. Wikipedia vs Wikidata.
— Estructura de Wikidata: ítems, grups de statements, claims, qualificadors, rànquing i referències.
— Aportant en Wikidata: creació d’ítems i statements.
— Consultant Wikidata: Navegació entre ítems i propietats. Funcionament de WDQS (Wikidata Query Service) Visualització i reutilització de dades.

14.00- 14.30 h

Silvia Zarza (Europa Press)

— Conferència: Periodisme de dades, quan la notícia està en els números.

 

. .