Convocatòria de beques 2017/18 per a cursar MUGI de la Càtedra de Transparència UPV

S’ha obert una convocatòria de 2 beques d’ajudes a matrícula dirigides a estudiants matriculats en MUGI durant el curs 2017/2018, que reunisquen els requisits exigits en la convocatòria.

Com a criteri de valoració per a la concessió de la beca, la Comissió de selecció de la Càtedra Transparència i Participació tindrà en compte el millor Treball fi de Grau sobre transparència, participació i/o accés a la informació pública que hagen realitzat els candidats i es presenten per a optar a la beca.

Es valorarà afinitat amb la temàtica de la beca, originalitat del tema, resultats obtinguts i aplicabilitat pràctica en l’àrea específica a la qual s’opta.

La presentació de sol·licituds estarà vigent fins al pròxim 30 de setembre de 2017 i la resolució de la convocatòria serà publicada en la web de la Càtedra en un termini no posterior al 30 d’octubre de 2017.

Els barems i criteris de valoració que s’apliquen seran objectius, no discriminatoris i respectaran el principi d’igualtat.

No formaran part de l’Ajuda qualsevol altre concepte com pogueren ser crèdits convalidats, adaptats o reconeguts que pogueren ser requerits a l’efecte de l’emplene dels requisits acadèmics. Les ajudes objecte de la present convocatòria seran incompatibles amb la percepció per al mateix curs de qualsevol altra Beca o benefici econòmic atorgat.

La quantia total de les ajudes ascendeix a 5.614 euros. La distribució de les 2 beques d’ajuda a matrícula serà de 2.807 euros a cadascuna d’elles.

Pots accedir ací a més dades de la convocatòria: 2017_Ayudas a la Matricula Mugi-Cátedra Transparencia

Si vols ampliar informació envia un correu a l’adreça: mugi@inf.upv.es