Llista provisional d’admesos als premis TFM i Beca MUGI

Es publica la llista provisional d’admesos als premis TFM i a les Beques de la Càtedra de Transparència des d’avui 3 d’octubre de 2016, havent-hi 10 dies hàbils per a reclamar i aportar els documents que consideren pertinents a partir de l’endemà a la seua publicació.

La llista d’admesos als premis TFM és:
– José Luis Alvarado Alvarado. Títol del projecte: Web per a la transparència de l’ús dels recursos del sistema escolar Chileno.
– Lidia Contreras Ochando. Títol del projecte: Predicció i interpolació dinàmica dels nivells de contaminació atmosfèrica mitjançant dades d’intensitat de tràfic i adreça del vent.
– Cristina Isabel Font Julián. Títol del projecte: Anàlisi comparativa del comportament de diferents motors de cerca en el tractament de la recerca sobre Malalties Rares.
– Isaac Hernández Arizo. Títol del projecte: Mètriques basades en dades.
– Paulina Adriana Morillo Alcivar. Títol del projecte: Estudi i desenvolupament d’una llibreria en R per a avaluar les prestacions en un classificador.
– Bernat Murillo López. Títol del projecte: Dades de recerca en les revistes del camp de les matemàtiques aplicades.
– Diego Fernando Vallejo Huanga. Títol del projecte:Clustering de documents amb restriccions de grandària.

Llista d’exclosos: CAP.

Llista provisional d’admesos a les Beques de la Càtedra de Transparència.
– Joaquín Montesinos Muñoz.

Llista d’exclosos: CAP.