Despeses realitzades per la Càtedra de Transparència en 2016

La Càtedra de Transparència i Participació té com a objectiu realitzar activitats relacionades amb la transparència, la participació i l’accés de la ciutadania a la informació pública en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. Durant 2016 ha engegat suports de difusió de les activitats de la Càtedra i ha dut a terme iniciatives de caràcter formatiu, de divulgació tècnica i en l’àmbit de la recerca i desenvolupament.

Aquest quadre arreplega les despeses realitzades per a dur a terme les activitats de 2016.

Pots accedir a la informació també en aquest document pdf: Despeses Cátedra de Transparència 2016