Professor Titular Universitat Politècnica de València.

TALLER: Introducció al software Phyton

Experiència docent, en molts casos com a responsable d’assignatures, en les titulacions d’Enginyeria Informàtica (tècnica i superior), Màster en Gestió d’informació, Màster Universitari en Enginyeria Informàtica, Màster Universitari en Enginyeria i Tecnologia de Sistemes Software. Ha impartit docència en assignatures relacionades amb l’enginyeria del programari i la mineria de dades.

Les seues línies de recerca se centren en la intel·ligència artificial, i més concretament en mineria de dades i aprenentatge automàtic.