Premis a treballs fi de Màster del Curs Acadèmic 2015-16 UPV

Aquest matí s’ha reunit la Comissió de Valoració dels premis “Càtedra Transparència i Participació” per a determinar els treballs que aconseguien obtenir el guardó com millor treballe fi de Màster per la seua contribució als objectius de la Càtedra.

La Comissió de selecció de la Càtedra ha valorat:
• Afinitat amb la temàtica del premi a què s’opta 25%.
• Originalitat del tema 25%.
• Resultats obtinguts 25%.
• Aplicabilitat pràctica en l’àrea específica a què s’opta 25%

baremacio

Finalment han obtingut el guardó:

Lidia Contreras Ochando, primer premi, dotat amb 2.000 euros.
Isaac Hernández Arizo, segon premi, dotat amb 1.000 euros.

S’inclou adjunta l’acta de la sessió amb el llistat de participants i les puntuacions obtingudes en cada cas.

Acta dels premis TFM Càtedra Transparència i Participació

 

Esta mañana se ha reunido la Comisión de Valoración de los premios “Cátedra Transparencia y Participación” para determinar los trabajos que lograban obtener el galardón como mejor trabajo fin de Máster por su contribución a los objetivos de la Cátedra.

Se incluye adjunta el acta de la sesión con el listado de participantes y las puntuaciones obtenidas en cada caso.

Acta de los premios TFM Cátedra Transparencia y Participación 2016-10-17-acta_premis_tfm_catedra_upv