Responsable de comunicació de la Càtedra de Transparència i Gestió de Dades.


@iajoro
linkedin.com/in/iajorodriguez

Consultora independent experta en comunicació corporativa i estratègica. Llicenciada en Ciències de la Informació per CEU Sant Pau – UPV. Màster en Gestió de Servicis Culturals per la Universitat de València. Ha assessorat a organitzacions públiques i privades en la planificació i gestió de continguts, gestió de la innovació, gestió d’esdeveniments, gestió de la comunicació, gestió de projectes i gestió de servicis culturals. També ha dirigit mitjans locals. És periodista i professional 2.0.

Com a consultora independent ha treballat per a Climate Service Center Germany, GERICS; Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de València, Associació Nacional per a la Gerència de Centres Urbans, AGECU; Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica de la Universitat Politècnica de València (UPV) , Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Telecomunicació d’UPV, Escuela Tècnica Superior d’Enginyers de Camins Canals i Ports d’UPV, Escoles d’Enginyeria Geomática de tota Espanya, Grup IMEDES, TEDxCuenca, Santiago Consultors, Farmamundi, Xarxa Utòpika, QPT Consultoria i Analizo.info, en el desenrotllament i posada en marxa de Plans de comunicació online i offline, desenrotllament de branding personal i corporatiu, ferramentes de difusió de continguts, plans estratègics i gestió de congressos i esdeveniments.

Prèviament va coordinar en el territori autonòmic de prop de 20 estudis de consultoria analítica d’àmbit local, nacional i europeu. Sectors i àmbits analitzats: Tecnologies de la Informació i la comunicació (TIC`s) , innovació, medi ambient i energia, servicis socials, responsabilitat social empresarial (RSE) , audiovisual, comerç, sectors tradicionals i arts gràfiques. Avaluació externa de projectes europeus.

Pel tipus de treball desenrotllat en els últims quinze anys ha mantingut relació fluida amb l’administració pública, organitzacions sectorials, instituts tecnològics, universitats, organitzacions de dret públic com les cambres de comerç, col·legis professionals, així com amb empreses i entitats no lucratives.

Aspira a facilitar el canvi d’organitzacions i persones i compartir coneixements, per a una mútua millora contínua.