Doctorat en Indústries de la comunicació en la Universitat Politècnica de València.


juabebal@upv.es
linkedin.com/in/bejaranosebastian
@juabebal


Graduat en Enginyeria de Sistemes (2013) amb especialització en negocis i servicis en Telecomunicacions (2014) per la universitat de SanBuenaventura a Bogotà, Colòmbia. Actualment, centra els seus estudis de doctorat en la branca d’indústries de la comunicació després de la culminació del Màster en Gestió de la Informació en l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica de la Universitat Politècnica de València.

En l’últim any ha participat i guanyat diversos premis relacionats amb l’ús de dades oberts i la reutilització de la informació del sector públic.

Destaca el segon premi al millor Treball Final de Màster, “Análisis dels alts càrrecs de la Generalitat Valenciana”;, de la UPV (2017) , primer premi Idees Challenge UPV (2016) amb el projecte BikeUPV, segon premi Open Datathon de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació (2016) amb el projecte “Gasto en I+D en els pressupostos de la Generalitat Valenciana” y premi Hack For Good Ajuntament de València amb el projecte “Gestión del soroll ambiental en Valencia”.

A més, ha sigut finalista, junt amb un equip de treball multidisciplinari format per 9 persones, del Desafiament Aporta 2017 amb el projecte LicitaLio: El teu comparador de contractes del Sector Públic.