Alumne del Màster en Gestió de la Informació en la Universitat Politècnica de València.


@il_Cabo
linkedin.com/in/christian-vidalz

Graduat en Informació i Documentació en la Universitat de València. Actualment, es troba finalitzant els seus estudis en el Màster en Gestió de la Informació en l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica de la Universitat Politècnica de València.

Ha format part en projectes relacionats amb arxius i gestió documental- arxivística i la reenginyeria de processos en entitats del sector públic, així mateix ha tingut l’oportunitat de seguir formant-se amb cursos de manera autodidacta.

Dins del grup de col·laboradors de la Càtedra de Transparència i Gestió de Dades, participa en el desenrotllament del projecte de “Analisis dels alts cargos”, tant de la Generalitat Valenciana com de les empreses públiques.